Miten yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen?

Ilmasto on viimeisten vuosikymmenien aikana muuttunut merkittävästi ja viimeaikoina on puhuttu sekä poliittisista, että taloudellisista toimista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Osa kyseenalaistaa edelleen ihmisen merkityksen ilmastonmuutoksessa, mutta kiistämätön fakta on kuitenkin, että ilmasto on muuttumassa riippumatta siitä, oliko ihmisellä siihen osaa vai ei. Tässä artikkelissa käsitellään yksittäisen ihmisen merkitystä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Mikä on ilmastonmuutos?

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa keskitytään usein ilmaston lämpenemiseen ja kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ilmakehässä. Kokonaisuudessaan ilmastonmuutokseen liittyy myös paljon muuta, kuten merivirtojen suuntien muutoksia tai biodiversiteetin vähenemistä. Ilmakehään kertyneet kasvihuonekaasut ovat lisääntyneet ihmisen toiminnan myötä erityisesti teollisen ajan alettua. Ne estävät auringon tuottaman lämpösäteilyn poistumista takaisin avaruuteen ja siten aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen onnistuu pienilläkin teoilla

Monet kasvihuonekaasujen vähentämiseen liittyvät toimet eivät välttämättä vaadi erityisen paljoa. Alkuun on syytä miettiä mitä yksittäisen ihmisen toimia voi tehdä vähentääkseen omaa kasvihuonekaasukuormaansa.

Liikenne

Yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen tuottajiasta on liikenne ja tähän voi vaikuttaa esimerkiksi vähentämällä yksityisautoilua tai vaikka vaihtamalla autonsa pienempipäästöiseen autoon, esimerkiksi hybridiin. Autolainaa ottaessa vertaile lainoja Sambla.fi kautta saadaksesi parhaan tarjouksen. Myös julkista liikennettä suosimalla yksittäisen ihmisen kohdalla kasvihuonekaasujen määrä vähenee, kun päästöt jakautuvat monen ihmisen kesken.

Ruoka

Myös ruoantuotanto voi tuottaa melko suuren määrän kasvihuonekaasuja ja ruoan hiilijalanjälki onkin merkittävä tekijä, kun lasketaan yhden ihmisen tuottamaa hiilidioksidikuormaa. Ruoan hiilijalanjäljessä voidaan huomioida esimerkiksi se kasvihuonekaasumäärä, joka kului ruoan tuotantoon ja usein myös ruoan kuljetuksessa syntyvät päästöt. Näin ollen kannattaa suosia lähellä tuotettua kasvisruokaa, jos haluaa, että omalla ruoalla on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Kun ruoka on lähellä tuotettua, sen kuljetuksessa ei tule merkittäviä päästöjä.

Kasvisruoka puolestaan tuottaa vähemmän päästöjä siksi, että sitä saadaan tuotettua enemmän pienemällä pinta-alalla ja materiaalilla. Jos verrataan esimerkiksi vehnäkilon ja kilon naudanlihaa tuotantoa, syntyy eroja runsaasti. Vehnäkilo saadaan pellolta suoraan jalostukseen ilman isompia välivaiheita. Naudanliha taas vaatii myös sen, että nauta kasvatetaan, ruokitaan ja liha prosessoidaan. Sama pinta-ala, jolla tuotetaan rehua ja laidunmaata lihakarjalle, voisi hyvin toimia myös suoraan kasvintuotanto alueena ja siten sillä saisi ruokittua enemmän ihmisiä.

Energiankulutus

Energiankulutusta pienentämällä voi myös hillitä ilmastonmuutosta yksittäisen ihmisen osalta. Tämä onnistuu hyvinkin simppeleillä teoilla, kuten esimerkiksi sulkemalla sähkölaitteet, jotka eivät ole käytössä. Näin energiaa ei tarvita niin paljon ja samalla energiantuotantoa vähentämällä saadaan vähennettyä tuotannosta syntyviä päästöjä.

Matkailu

Maailman globalisoituminen on nostanut matkustamisen aivan uudelle tasolle ja lentoliikenne on lisääntynyt ennen näkemättömällä tavalla. Matkailu saattaa monelle olla elinehto jo aivan työnkin vuoksi. Lisäksi uusien paikkojen näkeminen saattaa lisätä ymmärrystä ja intoa kauniin maapallomme suojelemiseen. Matkailusta on kuitenkin pidettävä mielessä, että se ei ole ekoteko. Lentäminen tuottaa runsaita määriä hiilidioksidia ilmakehään, jonka lisäksi usein kahden viikon etelänmatkan aikana kotona on edelleen lämmitykset ja sähköt päällä ja asunto kuluttaa energiaa riippumatta siitä, asutaanko siellä vai ei.

Jos matkailusta ei halua luopua kokonaan, voi etsiä vaihtoehtoisia matkustusmuotoja, kuten suosia kotimaan matkailua, välttää lentämistä tai mahdollisesti viipyä kohteessa mahdollisimman pitkään, toisin kuin niin, että menee samaan paikkaan useaan kertaan lentäen.

Rebecka Author