Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ihmisten kulutukseen?

Erityisesti maapallon pohjoisilla alueilla on huomattu ilmastonmuutoksen vaikutuksia merkittävästikin. Vähälumiset talvet ovat vain pieni osa siitä, minkälaisiin asioihin ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan. Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, kuivuudet ja metsäpalot tulevat lisääntymään. Myös erilaiset pandemiat ja vieraslajien aiheuttamat ympäristötuhot kasvavat merkitykseltään suureksi.

Valveutuneet ihmiset ovatkin jo ryhtyneet erilaisiin toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, vaikka poliittisesti onkin säädetty melko vähän varsinaisia lakeja ja pakkokeinoja. Yksittäisten ihmistenkin toimet muuttuvat kuitenkin merkittäviksi, kun suuremmat massat intoutuivat vähän kerrallaan ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Matkustus vähenee ja kotimaan matkailun suosio lisääntyy

Lentomatkailua pidetään yhtenä merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Vaikka kokonaisuudessaan kaikki päästölähteet huomioon ottaen lentomatkailun osuus näistä päästöistä on melko pieni, on se kuitenkin toimi, johon yksittäiset ihmiset voivat helposti vaikuttaa välttämällä lentämistä.

Ekologisuustietoisuuden kasvun myötä moni on myös innostunut kotimaanmatkailusta ja erityisesti luontokohteet kasvattavat jatkuvasti suosiotaan. Suomen luonnon kohteista kerrotaankin tällä sivulla omassa artikkelissaan. Luonnossa tulee helposti vietettyä enemmän aikaa kävellen, tai esimerkiksi pyöräillen, eikä samanlaisia liikenteestä aiheutuvia päästöjä synny.

Elektroniikasta tulee kestävämpää

Elektroniikkajäte on yksi viimeisen vuosikymmenen merkittävimmistä puheenaiheista, kun ollaan keskusteltu kestävästä kulutuksesta. Moni ostaa uusia elektroniikkalaitteita pohtimatta liiemmin mihin vanha elektroniikka päätyy, kun sen käyttö loppuu. Suuri osa esimerkiksi laitteiden sisältämästä kuparista päätyy kehitysmaihin, joissa paikalliset pyrkivät ottamaan sen uusiokäyttöön, usein samalla altistaen itsensä erilaisille vaaratilanteille.

Suosimalla kulutusta kestävää elektroniikkaa, jossa on pitkä takuu, kuten macbook pro, voi helposti pidentää laitteen käyttöikää, jonka lisäksi elektroniikasta syntyvä jäte vähenee. Kulutustietoisuuden lisääntyessä moni tulee varmasti siirtymään yhä enemmän elektroniikkaan, jota voi korjata ja uusiokäyttää.

Kulutusmuodin suosio vähenee

Vaatteet ja niiden kestävyys on jatkuvasti enemmän tapetilla. Moni tuleekin vaatteita ostaessaan varmasti yhä enemmän miettineeksi vaatteen alkuperää ja sen eettisyyttä. Yhden puuvillakilon tuottamiseen kuluu valtava määrä vettä, jonka lisäksi vaatteet saatetaan valmistaa olosuhteissa, jotka ovat työntekijöille epäinhimilliset.

Erityisesti luonnonvarojen kestävä käyttö tulee mietityttämään monia, ja sen vuoksi kulutusmuoti tulee todennäköisesti vähenemään nuorten käytössä ennen pitkää. Suosiotaan tulevat todennäköisesti kasvattamaan kestävät vaatteet, jotka on mahdollisesti jo valmistettu kierrätysmateriaalista, ja joissa on hyvä uusiokäyttöpotentiaali. Myös vaatteiden kierrätys ja niiden vaihtaminen käyttäjältä toiselle tulee varmasti kasvattamaan suosiotaan.

Kasvisruoan suosio lisääntyy ja ruokahävikki pienenee

Ruoan tuotanto ja ruokahävikki on yksi merkittävimmistä ilmastonmuutosta kiihdyttävistä tekijöistä. Erityisesti lihantuotanto ja sen sekundäärivaikutukset, kuten esimerkiksi vesihukka, ja käyttämättä jäänyt ravinto lisää turhaa kulutusta. Kasvisruoan energiatehokkuus on parempi kuin lihalla, sillä suuri osa pellolla kasvatetusta ruoasta päätyy suoraan ihmisten käyttöön, eikä esimerkiksi tuotantoeläinten rehuksi.

Ruokateollisuudessa lihantuotannon lobbaus on ollut melko voimakasta, mutta erityisesti viime vuosina nuorten tietoisuuden ruoan vaikutuksista kasvaessa, on kasvisruoan suosion nousu ollut lähes pysäyttämätöntä. Myös tutkimustieto on vaikuttanut siihen, että kasvisruokaa lisätään esimerkiksi valtion laitoksissa osaksi työpaikka- ja kouluruokailua.

Kaikenlainen turha kulutus vähenee ja sama tulee pätemään myös ruoan osalta. Ihmiset pyrkivät tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin ostamaan ruokaa vain omiin tarpeisiinsa, niin että hävikin osuus jää mahdollisimman pieneksi. Hävikkiä pienentämällä pienenee myös tuotannon tarve ja sitä kautta siitä syntyvät päästöt ja raaka-ainekulut.

Rebecka Author