Mitä tarkoitetaan biodiversiteetillä?

Biodiversiteetti viittaa käsitteenä luonnon monimuotoisuuteen, ja sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi lajikirjoa, geneettistä monimuotoisuutta tai ekosysteemien monimuotoisuutta. Biodiversiteetti on yksi ympäristön selviytymismekanismeista, ja se on uhkaavasti vähentymässä.

Miten monimuotoisuutta arvioidaan ja mitataan

Monimuotoisuutta voidaan arvioida muutamalla eri keinolla, joista yksinkertaisin on lajimäärän laskeminen. Yksinkertaistettuna esimerkkinä toimii vaikkapa seuraava. On kaksi aluetta ja molemmilla elää kolme eri lajia. Toisella alueella kaikki elävät lajit ovat lintuja, ja toisella puolestaan elää yksi matelija, yksi lintua ja yksi nisäkäs. Näin ollen jälkimmäinen esimerkkialue on lajistoltaan monimuotoisempi.

Biodiversiteettiä voidaan arvioida myös genetiikan kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että määritetään tietyn eliöpopulaation geenejä. Tämä tapahtuu laskemalla kuinka paljon vaihtelua esiintyy esimerkiksi tietyn geenin osalta. Usein pitkään eristyksissä eläneet lajit ovat geneettisesti melko samanlaisia, ja siksi myös melko uhanalaisia.

Monimuotoisuutta voidaan arvioida myös ekosysteemien monimuotoisuutena, mutta sitä on huomattavasti vaikeampaa mitata kuin lajien tai geenien monimuotoisuus. Ekosysteemit eivät rajaudu samalla tavalla tarkasti, eikä voida suoraan määrittää missä yksi ekosysteemi alkaa ja missä toinen loppuu. Esimerkiksi järven voisi helposti ajatella olevan suljettu ekosysteemi, mutta se vuorovaikuttaa kuitenkin ympäröivien ekosysteemien kanssa, esimerkiksi saaden niistä ravinteita. Vettä myös poistuu järvestä jokiin ja sieltä mereen.

Miksi biodiversiteetin väheneminen on uhka?

Ympäristön monimuotoisuus on ikään kuin sen henkivakuutus. Ympäristöt muodostavat ekosysteemejä, joissa eri eliöiden välille muodostuu vuorovaikutussuhteita, kuten esimerkiksi ravintoverkko. Jos ympäristö on monimuotoinen, on ravintoverkkokin usein hyvin laajalle levinnyt, ja siksi myös helposti muunneltavissa ja korjattavissa.

Suppean biodiversiteetin ekosysteemissä tämä verkko taas muistuttaa huomattavasti enemmän ketjua, ja jos joku osa tästä ketjusta poistetaan, on koko ketju vaarassa romahtaa. Biodiversiteetiltään suppea ympäristö on siis huomattavasti herkempi ulkoisille häiriöille. Se myös toipuu niistä paljon hitaammin, sillä usein katoavalla lajilla ei ole korvaajaa systeemissä.

Mikä uhkaa biodiversiteettiä?

Biodiversiteettiin on vaikuttanut moni asia. Yksi merkittävimmistä on väestönkasvu ja maanviljelyn lisääntyminen. Metsämaata raivataan yhä enemmän pelloiksi, ja metsä toimii monen lajin elinympäristönä. Erityisesti sademetsien raivaaminen on ongelma, sillä sademetsissä on arveltu asuvan jopa 90 % maailman lajeista. Biodiversiteetti vähenee myös ilmastonmuutoksen myötä, jolloin esimerkiksi vieraslajit leviävät uusille alueille ja syrjäyttävät vanhoja, alkuperäisiä lajeja.

Mitä biodiversiteetin suojelemiseksi voidaan tehdä?

Omilla valinnoillaan voi vaikuttaa esimerkiksi niin, että tukee yrityksiä joiden tiedetään tuottavan omat tuotteensa ympäristöystävällisesti ja sademetsiä suojellen. Kannattaa tukea myös mahdollisimman vihreää asumista. Näihin yhtiöihin tai kiinteistöihin on myös mahdollista sijoittaa ja https://tessin.com/fi/ osaa auttaa sijoitusneuvoissa kiinnostuneita.

Lihan syöntiä vähentämällä voi myös hillitä omaa hiilijalanjälkeään, ja siten estää biodiversiteetin katoamista. Monet sademetsän alueet raivataan lisäksi lehmien laidunmaaksi, joten lihansyöntiä vähentämällä voit tukea biodiversiteetin säilymistä myös toisella tavalla. Myös muiden tuotteiden alkuperään kannattaa kiinnittää huomiota, sillä esimerkiksi soijaa viljellään runsaasti sademetsistä raivatuilla pelloilla.

On myös mahdollista lahjoittaa rahaa biodiversiteetin suojelemiseksi töitä tekevälle järjestöille, jotka esimerkiksi suojelevat paikallisia metsiä, ja pyrkivät korjaamaan jo syntyneitä vahinkoja. Kaikki ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tehdyt valinnat auttavat myös biodiversiteetin säilyttämisessä, sillä ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa joidenkin lajien sukupuuttoa, ja siten häiritä alueen monimuotoisuutta.

Rebecka Author