Kotipihallakin voi elää aivan omanlainen ekosysteemi

Suomalaisten puutarhat ja oman talon pihat voivat toimia aivan omanlaisena ekosysteeminä lajeille, joista pihan omistaja ei välttämättä ole edes tiennyt. Usein erityisesti puutarhat ja kukkapenkit muodostavat mini-ekosysteemejä, joiden olemassaolo on riippuvainen pihan omistajan toimista, vaikka hän ei sitä välttämättä itse tiedäkään. Pihalla saattaa esimerkiksi käydä ruokailemassa useita eri lajeja, joiden toimet puolestaan taas muodostavat hyviä tai hienoja olosuhteita toisille lajeille.

Ekosysteemi on pienikokoisenakin monimuotoinen

Monesti ihmisten mielessä on kuva, että luonto sijaitsee kaupunkien ulkopuolella ja kaupunkiluonto on laadultaan merkityksetöntä ja huonoa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kaupunkiluonto puutarhoineen, pihoineen ja puistoineen on hyvinkin monipuolinen ja se toimii elinympäristönä monelle sellaisellekin lajille, joita ei edes tavata muualla.

Puutarhat ja pihat ovat usein suojaisia ympäristöjä, joissa esimerkiksi tietä reunustavat pihakivet tarjoavat suojaa ja muistuttavat joitain lajeja jopa niiden luontaisesta elinympäristöstä. Pihalla ja puutarhassa olevat erilaiset kolot ja pusikot voivat toimia suojana eläimille, kuten siileille, jäniksille, myyrille ja oraville. Toisaalta monet kaupunkien lajit, kuten ketut, voivat käydä metsästämässä ruokansa sieltä. Mikäli alueella liikkuu kissoja vapaana, nekin usein vaikuttavat paikalliseen ekosysteemiin.

Kukkapenkit ovat hyönteisten valtakuntaa

Maailma olisi hyvin erilainen ilman hyönteisiä ja niiden vaikutusta ei välttämättä huomaa, mutta ne ovat uskomattoman tärkeässä osassa ekosysteemissä. Pihalle ilmestyviä kimalaisia ja muita pölyttäjiä ei kannata siis turhaan hätistellä. Ne vastaavat muun muassa kesän mustikkasadosta ja monesta muusta hyödyllisestä kasvista. Kukkapenkeissä elää monenlaisia hyönteisiä, joiden lisäksi kukkapenkkejä hyödyntävät välillisesti useat eri lajit.

Jokainen piha on erilainen

Oman pihan ja puutarhan eläinlajisto riippuu hyvin pitkälti siitä, mitä kasveja siellä kasvaa. Jos pihalla on esimerkiksi vesiallas, voivat monet hyönteiset ja nisäkkäät käydä juomassa siitä. Tämä puolestaan voikin muuttaa ekologiaa aivan toisenlaiseksi kuin toinen läheinen piha, jossa kasvaa erilaisia kasveja. Osa haluaa myös ruokkia villieläimiä. Kannattaa pitää mielessä, että mikäli näin tekee, on ruokkimiseen sitouduttava, eikä sitä saa lopettaa kesken yllättäen. On myös hyvä selvittää etukäteen, saako alueella ylipäätään ruokkia eläimiä.

Rebecka Author